100 matches in het eerste jaar, een mooi resultaat