Direct naar de inhoud van deze pagina

GOW Welzijnswerk

Het GOW Welzijnswerk wil met haar inzet het zelfstandig wonen/leven, de maatschappelijke integratie en het welzijn van kwetsbare mensen bevorderen. Dit kunnen ouderen of mensen met een functiebeperking zijn, maar ook jonggehandicapten of chronisch zieken. Hulpbehoevendheid is niet gebonden aan leeftijd of specifieke groep. Ieder mens kan in een situatie terecht komen dat (tijdelijke) hulp of ondersteuning noodzakelijk is.

Het GOW Welzijnswerk vindt het belangrijk dat mensen mee kunnen (blijven) doen in de samenleving. Daarom ondersteunen en stimuleren zij mensen in hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling, zowel individueel als groepsgewijs.
Zij doen dit vanuit sociale bewogenheid en bevorderen dat mensen zelf hun keuzes kunnen maken. Het gaat erom dat ieder mens meetelt (erbij hoort), meedoet (participeert) en meemaakt (beïnvloedt) en dat de (sociale) omgeving dit mogelijk maakt. De vraag van mensen staat centraal en is bepalend voor het aanbod van activiteiten en ondersteuning. Het GOW Welzijnswerk is kleinschalig en staat daarom dicht bij mensen.

De expertise van het GOW Welzijnswerk ligt in het mobiliseren en ondersteunen van vrijwilligers die informele zorg willen bieden. Onder deze belangrijke vorm van hulpverlening verstaan zij zelfzorg, mantelzorg, en ondersteunende voorzieningen en activiteiten.

Voor meer informatie ga naar www.gowwelzijnswerk.nl