Direct naar de inhoud van deze pagina

Netwerk Waalre Schuldenvrij helpt!

nws1Betalingsachterstanden? Hulp helpt, je staat er niet alleen voor!
Snelle hulp kan veel persoonlijke ellende voorkomen.

Pech of een enkele onhandige beslissing kunnen zorgen voor financiële problemen. Het is ongelooflijk belangrijk om dan in een zo vroeg mogelijk stadium aan de bel te trekken. Hulp is mogelijk en makkelijker naarmate die hulpvraag eerder komt. Hiervoor hebben een aantal betrokken personen (vrijwilligers) uit ons dorp Netwerk Waalre Schuldenvrij opgericht. Het netwerk helpt inwoners van Waalre met financiële problemen liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. Ook de gemeente Waalre participeert in dit netwerk.

Netwerk Waalre Schuldenvrij wil mensen helpen die in een situatie dreigen te raken dat zij hun post niet openen en verdwalen in de wereld van instanties met incasso bureaus en deurwaarders. Als je er vroeg bij bent is het vaak mogelijk een goede regeling te treffen met schuldeisers en zo de druk van de ketel te halen. Hiermee voorkom je dramatische en ingrijpende situaties. Het motto van Netwerk Waalre Schuldenvrij is: Hulp helpt, je staat er niet alleen voor!!

Bent u of kent u iemand met financiële problemen?

Neem dan zeker contact op met het meldpunt. Door het meldpunt wordt heel direct en zeer discreet op uw melding gereageerd. Na een eerste gesprek wordt uw situatie in kaart gebracht en vervolgens een plan van aanpak opgesteld. De partners in Netwerk Waalre Schuldenvrij zijn deskundigen op het gebied van thuis administratie en kennen de regel- en wetgeving rondom schulden problematiek. Hiermee kan veel persoonlijk leed worden voorkomen.

Schaam je niet om hulp te vragen voor jezelf! Zie je mensen in je omgeving met financiële zorgen, maak dan melding en mogelijke hulp bespreekbaar met ze. Contact met het meldpunt meldingen@burgerschuldhulp.nl of telefonisch tel. (085) 06 56 858